Knowledge is power, information is liberating! (Kofi Annan)

| info@chorus.community

CHORUS.Community

Wij worden als non-profit organisatie bijgestaan en geadviseerd door maatschappelijk betrokken en actieve meedenkers! Stichting CHORUS is binnen een jaar uitgegroeid tot een initiatief met een vaste kern van professionals met track-records waar je U tegen zegt. Ons méthier: Vind en verbind mensen om je heen die beter zijn dan jij in wat de CHORUS.community gedaan wil hebben. Het Hart moet op de juiste plek zitten. CHORUS leeft! Deze harten kloppen voor Counter Social Engineering! Voor cyber security en in de rest van de maatschappij!

Stichting CHORUS

Keizersgracht 391 A, 1016EJ AMSTERDAM

Kvk: 70547653

+31 (0)6 822 044 14

Rekeningnummer: NL90 INGB 0008 304122

CHORUS team-of-teams

Wij bestaan uit een bestuur, MT en adviesgroep. Maar, een stugge en vastomlijnde hierargische structuur is ons vreemd. In een netwerkwereld past CHORUS een recent ontwikkelde strategie van connectiviteit toe. Hier zijn geen bazen maar initiatiefnemers en het team in zijn geheel draagt het initiatief. Met een team-of-teams structuur, naar voorbeeld van de Joint Special Operations Command (JSOC mid-2000), beschreven door Anne-Marie Slaughter in the chessboard and the web- zijn we aanhoudend flexibel en effectief:

Een gedecentraliseerde aanpak. Elk team(lid) kan autonoom werken en is door interconnectie continue op de hoogte van de ontwikkelingen op elk niveau.

Iedereen brengt expertise en snapt het gezamenlijke doel. Allemaal handelen wij richting dat gezamenlijke doel vanuit de eigen expertise.

De capaciteit van kennisoverdracht en het aanpakken van complexe uitdagingen wordt effectiever ingezet.

Daardoor is de continuïteit gewaarborgd en zijn we veerkrachtiger.

Bestuur

Vincent Breider, Anna Lorent, Omara Nahar, Andres Rutkens

MT

Martin Geusebroek, Erik van der Leek, Melvin Lammerts, Matthew Schouten

Advies

Christiaan Huijers, Laurent Weber, Sofie van Londen, Anita, Piet van der Sar en vele anderen.

Stakeholder partners

We werken nauw samen en ontwikkelen kennis, kunde en ervaring met de beste entrepreneurs in Counter social engineering:

Kennispartners

We werken samen met organisaties die zich toewijden aan kennis, informatie, communicatie en het mitigeren van de risico’s die dat met zich meebrengt. We delen daarom specifieke kennis voor opleiding en awareness met de volgende knowledge partners.

Met de CHORUS.community vinden we een internationaal, verreikend netwerk van entrepreneurs, internet researchers o.a. uit de ‘hackers-community’, (top)ambtenaren, academici en studenten.

We vinden het fijn als jij ook wilt meedoen!

Deze site plaatst geen cookies en doet niet aan logging.